Персональний сайт Валентина Бугрима   
 
>> Новини Business Біографія Кар'єра Публікації Книги Фотогалереї Лінки Контакти
 
 

Публікації

 

Роки >>2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1997 | 1995 | 1994 | 1992 | 1991 | 1990

 

 

2012

 

Бугрим В. В. «Микола Омелянович Макаренко: велич життя, діяльності, творчості» (До 135-ти ліття видатного земляка)Перейти до тексту

 

2006

 

Бугрим В. В. Законодательные проблемы социальной рекламы // Журналистика в 2005 году: трансформация моделей СМИ в постсоветском информационном пространстве. Сборник материалов научно-практической конференции / Гл. 2. 3. "СМИ и право". - М.: Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2006. - С. 121. (600 с.)

 

Бугрим В. В. Хто має замовляти, створювати, виготовляти та розміщувати соціальну рекламу в Україні і на яких умовах?!Перейти до тексту

 

2005

Бугрим В. В., Воронков С. О. Особливі прикмети зомбування // Волонтер. - 2005. - №1 (33). - Лютий. - С. 32-33.
Бугрим В. В. Мастер-класс рекламного креатива // Журналистика в 2004 году. СМИ в многополярном мире: Сборник материалов научно-практической конференции. Часть ІІ. - М.: Ф-т ж-ки МГУ им. М.В.Ломоносова, 2005. - С. 322-323.

 

2004

  Бугрим В. В. Види і проблеми регулювання рекламної діяльності в Україні // Українська журналістика в контексті доби / Матеріали всеукраїнської наук.-пр. конференції, 23-24 вересня, м. Львів. - Львів: Львівський нац. ун.-т ім. І. Франка, 2004. - С. 323-327.
  Бугрим В. В. Трибуна мови і культури. - www.grono.kiev.ua. - 2004. - 8 липня. - 2 с.
  Бугрим В. В. Проблемы регулирования рекламной деятельности в Украине. - www.grono.kiev.ua. - 2004. - 16 червня. - 11 с.
  Бугрим В. В. Нові методи навчання: "Онлайнова модульно-рейтингова система". - www.grono.kiev.ua. - 2004. - 16 червня. - 7 с.
  Бугрим В. В. Онлайнова модульно-рейтингова система у фаховому навчанні. - 2004. - 12 червня. - 6 с.
  Бугрим В. В. "РеклаМастер" как базовая игра-тренинг спецкурса "Рекламный менеджмент" // VІІ Всероссийская Конференция заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью и смежных дисциплин: Сборник материалов. - М.: ИМА-пресс, 2004. - С. 12-16.
  Бугрим В. В. Виды регулирования рекламной деятельности в Украине. - www.medialaw.ru - 2 февраля 2004.
  Бугрим В. В. Онлайновая модульно-рейтинговая система в университетском рекламном обучении // Журналистика в 2003 году: обретения и потери, стратегии развития / Материалы науч.-практ. конф. - Ч. ІІІ. - М.: МГУ, 2004. - С. 6-8.
  Бугрим В. В. Політична реклама, PR, виборчі технології - на минулих і майбутніх президентських та парламентських перегонах. - www.piar.kiev.ua.- Січень 2004.
  Бугрим В. В. Інтернет модульно-рейтингова система освіти. - www.bugrym.com - Січень 2004.
  Бугрим В.В. Рекламний креатив /Навч.-метод. комплекс: програми дисципліни, лекції, прикл. модулі, тести, онлайнова МРС, джерела тощо. 2-е вид., доп. і переопр. // www.bugrym.com, 2004
  Бугрим В.В. Реклама і паблік рилейшнз /Навч.-метод. комплекс: програми дисципліни, лекції, прикл. модулі, тести, онлайнова МРС, джерела тощо // www.bugrym.com, 2004
  Бугрим В.В. Реклама інформаційної продукції /Навч.-метод. комплекс: програми дисципліни, лекції, прикл. модулі, тести, онлайнова МРС, джерела тощо. // www.bugrym.com, 2004
  Бугрим В.В. Онлайновая модульно-рейтинговая система® в университетском рекламном обучении // www.bugrym.com, 2004

 

2003

  Бугрим В.В. Модульно-рейтинговая система в рекламном обучении // Научно-практический форум: Материалы Научно-методического совета Студенческого фестиваля рекламы Miracle "Профессиональная подготовка специалистов для рекламной индустриии: мировой опыт". - М.: МИР, 2003. - С. 22-23.
  Бугрим В.В. Регулирование рекламы в Украине // Научно-практический форум: Материалы Международной научно-практической конференции "Рекламная индустрия и современное общество". - М.: МИР, 2003. - С. 21-22.
  Бугрим В.В. Медіапланування: Навчальна програма. - К.: ІЖ, 2003. - 5 с.

 

2002
  Бугрим В.В. Іміджологія: Навчальна програма. - К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2002. – 11 с.

Бугрим В.В. Деловая профессионально-ролевая игра "Рекламная кампания/тендер": Авторская разработка // Тезисы докладов заседания Методического совета преподавателей рекламы на тему: «Авторские методики и нестандартные формы обучения в преподавании дисциплин по специальности “350700-Реклама”» 25 октября 2002 года. - М.: 2002. - С. 25-26Перейти до тексту

Бугрим В.В., Діброва Г.В. Тарас Шевченко і Роменщина. // 1100-літній Ромен: сторінки історії: Матеріали ювілейної наукової конференції (13-14 вересня 2002 р., м. Ромни, Сумська обл.): Збірник наукових праць. - Київ-Ромни, 2002. - С. 38-44

 

2000

Бугрим В.В. Імідж чи образ? А може «уявлення про...»? // Публіцистика і політика: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. В.І. Шкляра. - К.: Інститут журналістики, 2000. - С. 57-65

 

1998

  Бугрим В. В., Компанець Т.М. Ментальність і реклама // Рекламист. - 1998. - № 8. С. 6-11.

 

1997

  Бугрим В.В., Компанець Т.М. Український споживач і реклама // Телерадіовісник України. - 1997. - № 5. - С. 30-31.
  Бугрим В.В. Трюки в рекламі і паблік рілейшнз //Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка: Серія: Журналістика. Вип. 4. К., 1997. - С. 190-194 рим В.В. І товар, і рекламу пробуйте... на зуб. // Телерадіовісник України: Інформаційно-методичний збірник. Вип. 3 К.: Укртелерадіокомпанія, 1997. - С. 32-37

 

1995

  Бугрим В.В. Нейрокомунікація в журналістській діяльності й освіті. // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка: Серія: Журналістика. Вип. 2. К., 1995. - С. 85-95

 

1994

 

Бугрим В.В. Адветоріал, реклама... // Телерадіовісник України: Інформаційно-методичний збірник. Вип. 6. К.: Укртелерадіокомпанія, 1994. - С. 43-45Перейти до тексту

 

1992

 

Бугрим В.В. Супутникове телебачення в Україні. // Телерадіовісник України: Інформаційно-методичний збірник. Вип. 1. К.: Укртелерадіокомпанія, 1992. - С. 6-8

 

1991

 

Бугрим В.В. Нові телекомунікації України. // Телерадіовісник України: Інформаційно-методичний збірник. Вип. 3. К.: Укртелерадіокомпанія, 1991. - С. 35-42

  Бугрим В.В. Парламент на телеекрані. // Телерадіовісник України: Інформаційно-методичний збірник. Вип. 1. К.: Укртелерадіокомпанія, 1991. - С. 43-50

 

1990

  Бугрим В.В. Телебачення в Європі. // Телерадіовісник України: Інформаційно-методичний збірник. Вип. 4. К.: Укртелерадіокомпанія, 1990. - С. 57-60

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Нагору цієї сторінки Титульна сторінка сайту Контактна інформація
 
 

Усі права на текстові матеріали, котрі вміщені на цьому сайті, належать Валентину Бугриму і охороняються згідно із законодавством України. Будь-яке відтворення їх у друкованому чи електронному вигляді можливе тільки за згодою автора. У разі використання матеріалів, гіперпосилання на www.bugrym.com є обов’язковим.

Copyright © Бугрим В.В.